Advokaat Carlo Viljoen word aangestel as Besturende Direkteur in die direksie van die Maatskappy EUREKA BEPERK Ltd. Hieronder is sy eerste omsend skrywe maar eers die geleentheid wat Eureka nou aan alle Afrikaners bied om deel te neem, en by te dra aan ons strewe na self beskikking en onafhanklikheid.

Deur ons te help om hierdie boodskap te versprei kan u nou vir uself aandele bekom in die dividend draende A klas aandele van die Maatskappy EUREKA BEPERK Ltd Reg no. 2016/348067/06.

Ek glo dat almal van ons besef hoe belangrik dit is dat ons hierdie boodskap van Hoop aan al ons mense wêreldwyd moet versprei. Ons gee ook aan elke lid nou die kans om aandele in die toekoms van ons Maatskappy te besit. Al wat u moet doen om deel te neem aan hierdie opwindende poging,  is om hierdie Dokument aan soveel as moontlik mense per e-pos of messenger te versprei. Verkieslik per e-pos.

Vir elke e-pos adres waarheen U hierdie aangehegde boodskap (18 Sept. Advokaat Viljoen omsend skrywe.) stuur sal ons aan U een aandeel gratis oordra. U Kan U aandele in bondels van ten minste 10 opeis by die epos adres soos in die skrywe vermeld. U Maak slegs ‘n lys van die adresse en stuur dit aan Eureka (eurekadonasies@gmail.com). Die waarde van hierdie aandele sal saam met die ontwikkeling groei. Dis ‘n aandeel in die toekoms van ons volk. Sodoende raak al ons lede betrokke by hierdie opwindende saak.

(U kan die dokument self aflaai en aanstuur of net hierdie berig deel deur gebruik van die epos “share” knoppie hieronder.)

 

MET WELWILLENDHEID TEENOOR ALMAL EN KWAADWILLIG TEENOOR NIEMAND. GAAN ONS IN DIE LAND VAN ONS GEBOORTE NOU VIR ONS EN ONS KINDERS WAT NA ONS KOM, ‘N NUWE TOEKOMS BOU.

Advokaat Viljoen se omsend brief wat die offer insluit lees soos volg:

Dit is vir my ‘n besondere voorreg om die pos van Besturende Direkteur in die direksie van die Maatskappy EUREKA BEPERK Ltd te betree. Ek neem die aanstelling in hierdie pos baie ernstig op en begeer om die EUREKA IDEAAL na die beste van my vermoë te dien en EUREKA altyd eerste te stel.

Ek is ‘n advokaat van beroep in die HoërHof van Kaapstad en beywer my met passie vir die saak van minderhede in ons samelewing.

Die idee van ‘n onafhanklike kultuur nedersetting vir ons ontwortelde mense het ontstaan met die aankoop van ‘n plaas in die Noord Kaap, 16 Kilometer Wes van Garies. Dis intussen opgevolg met die aankoop van ‘n tweede plaas naby die mond van die Groenrivier.

Hierdie plase is die begin van die Selfbeskikking droom vir ons mense. Ek sal soos fondse beskikbaar kom myself beywer vir die verkryging van Selfbeskikking vir ons mense. As Regsverteenwoordiger van die Maatskappy het ek reeds ‘n verklarende bevel om Selfbeskikking in die HoogsGeregsHof van Noord Kaap ge-liaseer en beplan om die aansoek spoedig aanhange te maak.

Ek doen hiermee ook ‘n beroep op al ons mense waar hulle ookal in die wêreld hulle self bevind, om nou as een man saam te staan en ons Selfbeskikking af te dwing. Ek besef maar te goed dat niemand dit vir ons op ‘n skinkbord sal aanbied nie. Ek het met die opstel van die Hofstukke ‘n deeglike studie van alles aangaande ons reg op Selfbeskikking gemaak en is Heilig oortuig dat die Regering van die Republiek van Suid Afrika ons dit nie sal mag weier nie.

Intussen gaan ons voort om vir ons Informele Nedersettings op die twee betrokke plase te bou, waar ons die eerste Pioniers reeds akkommodeer. Ons onderhandelinge hieromtrent is in plek en die twee Nedersettings vorder goed.
Ons onderhandel tans om die plaas Eiland Punt Zuid, Akte nommer 550, van meer as 3000 Hektaar groot teen die kus aan te koop waar ons groot ontsouting plan met direkte sonkrag opgesit gaan word . Vandaar gaan pyplyne die water aan ons Dorpe voorsien. Ons besef dat al hierdie pogings geld gaan kos.

Hierdie Selfbeskikking droom is nou besig om werklikheid te word en ek doen ‘n beroep op elke persoon ter wêreld wat ‘n bydrae tot die behoud van die blanke ras in Suid Afrika wil maak deur enige bedrag wat hulle maandeliks kan afstaan, per debiet nota, geskeduleerde betaling of direkte oorplasing in die ontwikkelingsrekening van die Maatskappy te betaal. Enige bedrag is welkom R10.00 of R1000.00 elke druppel help.

Rekening houer: Eureka Beperk Ltd.
Bank: FNB, Vredendal.
Rekening nommer: 62701654453.
Adres van Bank vir Buitelandse inbetalings is: FNB, Voortrekkerstraat 17, Vredendal, 8160.
Takkode : 200406
SWIFT CODE: F I R N Z A J J.

Om hierdie boodskap van hoop wêreldwyd te versprei is die Maatskappy bereid om aan die persoon wat behalwe sy eie bydrae ook graag wil help om die boodskap uit te dra een aandeel te skenk vir elke e-pos adres waarheen U hierdie skrywe aanstuur. Om u aandele op te eis; Stuur slegs die lys van epos adresse waarheen u die pos gestuur het aan: eurekadonasies@gmail.com en vir elke adres sal u een aandeel in die ontwikkeling klas A aandeel van die Maatskappy ontvang. Stuur u eis in bondels van minimum 10 per eis. ‘n 4B nommer sertifikaat sal aan u uitgereik word.

Die waarde van hierdie klas aandele le opgesluit in die toekoms van EUREKA. Soos EUREKA groei sal die aandeel waarde opbou. SODOENDE BOU ONS ALMAL SAAM AAN DIE VEILIGE HAWE VIR AL ONS MENSE Om dan uiteindelik almal ‘n belang te he in die ideaal wat ons saam help bou het.

Baie dankie aan almal wat wil help om saam te bou aan die noodsaaklike “MEKKA ” vir al ons mense. UIT DIE BLOU VAN ONSE HEMEL, UIT DIE DIEPTE VAN ONS SEE . Sal ons Eureka bou.

Ons gebruik sonkraginstallasies om brak en uiteindelik seewater te ontsout vir die bou van die dorpe en voedsel verbouing met moderne stelsels. Afhanklik van niemand “TEEN DIE HELE WêRELD VRY” Dienswillig,

Die uwe, Carlo Viljoen.

Eureka

DieKaap.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.