Kleinfontein is ‘n nedersetting naby Pretoria, wat in 1992 deur Afrikaners as ‘n kulturele dorp gestig is.

Dei dorp is gestig deur afstammelinge van die oorspronklike Voortrekkers of Boere wat selfbeskikking gesoek het  in ‘n outonome Volkstaat. Die kriteria om in Kleinfontein te woon, is gebaseer op kulturele, taalkundige, tradisionele en godsdienstige oortuigings. Die inwoners van die dorp assosieer hulself met die Voortrekker-geskiedenis, die Bloedrivierverbond en ander “historiese feite wat verband hou met ons stryd om onafhanklikheid vir die Afrikaners.”

Vanaf 2012 het  Kleinfontein een van Suid-Afrika se oorblywende blanke alleen-nedersettings geword en is deur die Gautengse wetgewer as ‘n kulturele gemeenskap erken.

Die grond wat oos van Pretoria geleë is en vandag  as  Kleinfontein bekend  staan het in 1988 tydens die viering van die 150ste herdenking van die Groot Trek onder Afrikaneraktiviste se aandag gekom.  Die plaas het hul aandag getrek omrede dit as ’n  gedenk  plek van die Bittereinders en die terrein van die Slag van Diamond Hill, asook ‘n historiese Boeroors-begraafplaas dien.  Toe die plaas in 1992 te koop aangebied is, het ‘n groep 50 Afrikaners het die eiendom gekoop en het begin om aandeelhouers te werf om dit te ontwikkel.

Gedurende die jaar  1994 is voldoende aandeelhouers gewerf  om die lening te betaal en Kleinfontein kon toe begin dienste lewer. Die eerste twee permanente huise is in 1996 voltooi en die eerste twee families het permanente inwoners van Kleinfontein geword. In die daaropvolgende jare het Radio Pretoria sy uitsaai toring op Kleinfontein opgerig, is daar sportvelde aangelê, ‘n tuisgemaakte skool gestig en ‘n spaar- en kredietkoöperasie het ontstaan. ‘N Gemeenskapsaal, versorgingsentrum en aftreehuise het  gevolg en so ook die aanbouing van ‘n winkelsentrum met ‘n OTM .

Die ingang wat die dorp versier vertoon ‘n borsbeeld van Hendrik Verwoerd, wat as die “vader van apartheid” bekend staan.

Kleinfontein het uit sy nate begin bars vanaf 2013 waar die bevolking van Kleinfontein  gegroei het tot ongeveer 900 Afrikaners, waarvan ongeveer 650 inwoners en ongeveer 400 aandeelhouers is. Kleinfontein se gebied het gegroei van die oorspronklike 500 hektaar tot die huidige 860 hektaar, en strek net buite die N4-snelweg buite die Boschkop-pad.

Die Gautengse wetgewer het  Kleinfontein  gedurende November 2013 as ‘n kulturele gemeenskap erken, alhoewel die Stad van Pretoria nog steeds geweier  het om die dorp as ‘n afsonderlike ontwikkeling of ‘n formele dorp te verklaar.

Kleinfontein is gekritiseer vir sy beleid omrede Judeërs, Katolieke, nie-Afrikaanssprekendes en Swartes verbied  word om hulself in die gemeenskap te vestig. Protes optogte het in  Mei 2013 plaasgevind toe die gemeenskap die aansoek van ‘n swartman geweier het  wat  ‘n huis in die gemeenskap wou  koop. Die gemeenskap is ook gekritiseer deur die Suid-Afrikaanse regering om praktyke te betree wat eens gelei het tot ‘n “verdeelde Suid-Afrika. Inwoners van die gemeenskap verdedig hul praktyk deur aan te voer  dat hulle hul eie afsonderlike kulturele identiteit verdedig.

Indien jy ’n besoek wil aflê by Kleinfontein, die dorp is geleë  tussen Pretoria en Bronkhorstspruit . Dit lê net suid van die N4, net wes van die R515, ‘n paar kilometer suid van Rayton, op die Magaliesberg-bergreeks in die historiese terrein waar die Slag van Donkerhoek plaasgevind het tydens die Tweede Boer oorlog.


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.